Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα

του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας. 

exam

 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ(Προσοχή υπάρχει προθεσμία)

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία για την λειτουργία σχολικών κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά και παρέχεται δωρεάν για τους μαθητές δημόσιων Γυμνασίων.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Τα μαθήματα γίνονται μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου (δηλαδή μετά τις 2.15 μ.μ.) σε σχολική μονάδα της περιοχής, η οποία θα οριστεί από τη ΔΔΕ Μεσσηνίας.

Όσοι γονείς/ κηδεμόνες ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Ενισχυτικής, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση μαθημάτων που επισυνάπτεται και να την επιστρέψουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Τετάρτη 10Νοεμβρίου το πρωί στις 11.00 π. μ.

 

Σχετικό ΦΕΚ

Αίτηση- δήλωση

Σχετικά με την απαλλαγή από την Φυσική Αγωγή και Θρησκευτικά (Προσοχή! Υπάρχει προθεσμία)

Παρακαλούμε κατεβάστε το ΦΕΚ στο οποίο αναφέρονται θέματα που έχουν σχέση με την απαλλαγή από τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής.

Προσοχή! Υπάρχει προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτημάτων.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ(SELF TEST)

Αγαπητοί γονείς, Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η δια ζώσης επαναλειτουργία των γυμνασίων ξεκινά από τη Δευτέρα 10 Μαϊου.

Οι μαθητές, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει αυτοδιαγνωστικό τεστ για το κορωνοιο  (self testing) την προηγούμενη ημέρα (9 Μαϊου)

Το αυτοδιαγνωστικό τεστ για  τον κορωνοϊο (self testing) είναι υποχρεωτικό.  Xωρίς το έντυπο που θα αναγράφει αρνητικό αποτέλεσμα του selftesting δεν θα γίνεται δεκτός ο μαθητής στο σχολείο.

Ειδικότερα, με βάση το ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί, ισχύει:

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού́ ελέγχου νόσησης από́ τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού́ ελέγχου γίνεται δωρεάν από́ το φαρμακείο, όπου για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες το δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων    https://video.link/w/diWrc 

Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/ τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριων επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, όταν του ζητηθεί, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια / Υποδιευ- θυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή στην σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

Περισσότερα...

Ενισχυτική διδασκαλία 2020-21

Για την ενισχυτική διδασκαλία μπορείτε να δείτε/κατεβάσετε τα παρακάτω:

1. Αίτηση

2. Έγγραφο με κωδικοποιημένες τις οδηγίες

3. ΦΕΚ

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2020

Λειτουργία Εκπαιδευτικών μονάδων σχ. έτος 2020-21

Αποφάσεις για την λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων κατά την έναρξη του σχ. έτους 2020-21 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.